دلم برات تنگ شده بی معرفت

تو نیستی و گریه شده یه عادت


دلم برات تنگ شده خیلی زیاد

دلم بجز تو هیچکسو نمیخواد


اینقدر گریه کردم این شبا رو

قسم دادم خدا رو به خدا رو


چه غصه ها که از غم تو خوردم

عطر تو رو خونه به خونه بردم


من به تو دل دادم و دل سپردم

نبودی که ببینی غصه خوردم


دلم برات تنگ شده خیلی زیاد

نبودی و ندیدی بی تو مردم


پ ن  : گاه شمار جدایی : روز بیست و سوم

پ ن  2: هنوز عسلویه هستم و چقدر هوا گرمه ...